top of page
Stock Market Quotes

Om oss

Över 15 års erfarenhet av kvalificerad rådgivning

Vi erbjuder skräddarsydda rådgivningstjänster med fokus på förmedling och förvaltning av finansiella instrument och försäkringar. Våra kunder består av såväl privatpersoner som företag och institutioner. Med gedigen erfarenhet i branschen är Svensk Kapitalförvaltning AB ett väletablerat bolag som kännetecknas av hög kompetens och integritet.

Svensk Kapitalförvaltning AB bedriver tillståndspliktig verksamhet. Var uppmärksam på att vi kan verka under olika tillstånd beroende på vilket kundförhållande som du tillsammans med din rådgivare finner vara det bästa för just dig. I de fall som kunden tecknar eller äger investeringar utanför ramen av försäkringar är vi anknutna ombud till Garantum Fondkommission AB.

bottom of page