top of page

Kontakt

Kontakta oss på Svensk Kapitalförvaltning om du vill ha mer information om förvaltning och sparande anpassad för din egen risknivå och placeringshorisont. För oss är det viktigt att ge våra kunder anpassad och personlig service.

Anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB.

Klagomål

Klagomålsansvarig är bolagets VD Jens Bernholtz 
jens@svenskkapitalforvaltning.se

Du kan också vända dig till:
Allmänna reklamationsnämnden 
Tfn: 08-555 017 00
Konsumenternas försäkringsbyrå Tfn: 08-225800
Allmän domstol
Konsumentvägledare i din kommun

bottom of page