top of page
Financial District

Väx tillsammans
med oss

Låt tre kronor bli fyra

Svensk Kapitalförvaltning

Vi kan bistå våra kunder med allt från privat pensionssparande till specialanpassade finansiella förvaltningslösningar för företag, vilande bolag, privatpersoner och institutioner.

Vi bevakar löpande portföljen och gör omplaceringar med dig som kund när vi tillsammans bedömer det lämpligt. Vår förvaltning ger dig bra avkastningsmöjligheter med en riskanpassad förvaltning justerad för att passa just dina mål. Detta innebär att vi följer och utvärderar marknader och tillgångar samt beslutar hur dina pengar skall vara placerade, förutom vår egen analys samarbetar vi med ett flertal ledande marknadsanalytiker.

Vi erbjuder även en total pensions- och försäkringsgenomgång, där vi samlar in information om dina gamla försäkringar (tjänstepension och privat), analyserar din nuvarande situation och gör justeringar efter dina framtida möjligheter och önskemål.

bottom of page