top of page
towfiqu-barbhuiya-nApaSgkzaxg-unsplash.jpg

En framtidsinvestering

Riskanpassad rådgivning som gör skillnad - på riktigt

 Handslag

Din partner för finansiell rådgivning

Vi erbjuder skräddarsydda rådgivningstjänster med fokus på förmedling och förvaltning av finansiella instrument och försäkringar, både för privatpersoner och företag men även institutioner.

Med gedigen erfarenhet i branschen är Svensk Kapitalförvaltning ett väletablerat bolag som kännetecknas av hög kompetens och integritet.

Tillstånd och tillsyn

Svensk Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem. Vi är registrerade som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring. 

FOLIV-Logo-PNG.png

Svensk Kapitalförvaltning är anslutna till FOLIV , en ideell förening som bevakar livförsäkringsförmedlarnas intressen och driver frågor som ska skapa en sundare och utvecklande marknad till gagn och nytta för medlemmarna samt i förlängningen då även för deras kunder.

FOLIVs medlemmar är enligt lag skyldiga att ha en förmedlarsansvarsförsäkring, kunskap och utbildning inom sitt område så att kunderna skall känna sig trygga vid valet av en försäkringsförmedlare som är medlem i FOLIV. 

swedsec_logotype_white_big.png

Svensk Kapitalförvaltning Bernholtz AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som är anslutet till SwedSec Licensiering AB.

InsureSec_emblem_vit_transparent.png

Försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till detta bildades InsureSec 2012 av SFM, branschföreningen för försäkringsförmedlare, och de större svenska livförsäkringsbolag som distribuerar sina försäkringar genom försäkringsförmedlare.

bottom of page